Novinky

Cestovní pojištění je stále nutností

1.9.2015

Od 1. května 2004 má každý náš občan při pobytu ve státech EU dle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72 (nařízení provádějí také Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) nárok na zdravotní péči na účet jejich zdravotní pojišťovny. Neznamená to však ale, že se jedná o bezplatnou lékařskou péči. Zdravotní pojišťovna uhradí za svého pojištěnce pouze tolik, kolik hradí zdravotní pojišťovny v zemi, kde byla lékařská péče poskytnuta. Navíc tuto péči lze čerpat jen ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Z toho vyplývá, že cestovní pojištění do zahraničí je neustále nutností. 

Průkaz zdravotního pojištění EHIC

Při poskytování zdravotní péče je vždy nutné se prokázat Evropských průkazem zdravotního pojištění (modrá karta), případně potvrzením, které jej dočasně nahrazuje. Zdravotní péči je vždy nutné čerpat ve zdravotníckých zařízeních hrazených z veřejných zdrojů. Budete vyzvání k úhradě spoluúčasti jako místní pojištěnci. Případný převoz na území ČR není hrazen. Většinou není hrazen převoz do nemocnice, transport v horských oblastech. Není vyjímkou, že v některých státech musíte zaplatit při ambulantním ošetření celý účet. S tímto účtem se musíte dostavit na tamní zdravotní pojišťovnu nebo uplatnit nárok po náratu v ČR (to ale neplatí pro všechny země). Proplácení výloh českou zdravotní pojišťovnou po návratu ze zahraničů může trvat několik měsíců. Pokud však požádáte o úhradu dle českých tarifů, bude často úhrada zaslána v krátké době, ale většinou mnohem méně, než jste hradili. 

Zdravotní péče není v Evropské unii bezplatná 

Vždy budete vyzváni k úhradě spoluúčasti jako místní pojištěnci. Tato spoluúčast je na české poměry značně vysoká. V zemích jako Belgie, Francie, Švýcarsko je třeba nejdříve uhradit zdravotní péči v hotovosti. Následně po návratu je možné požádat o proplacení zdravotní pojišťovnu. Spluúčast však uhrazena nebude. Je nutné vyhledat zařízení financované z veřejných zdrojů. Jazykově se domluvit, může se stát, že budete podepisovat některé formuláře. Výslovně žádat, aby ošetněří spadalo do systému placené péče. Odmítnout některé nehrazené úkony. Pokud budete ošetřeni v privátních zdravotnických zařízeních nebude tato péče ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazená. V turistických oblastech je většina zdravotních zařízení soukromá. Tamní lékaři požadují úhradu v hotovosti. 

Co není zahrnuto ve zdravotní péči EU 

Převoz do vlasti tzv. repatriaci si musí uhradit nemocný sám. Při úmrtí musí pozůstalí uhradit převoz tělesných ostatků. Systém nezahrnuje asistenci, která je důležitá zejména při hospitalizaci a komunikaci se zdravotnickým zařízením. V každém státě existuje odlišný a velmi složitý systém zdravotní péče a spoluúčastí. 

Výhody sjednání cestovního pojištění 

Asistenční služby jsou vždy součástí cestovního pojištění. To je pomoc v případě nouze. Veškeré výlohy na ošetření včetně spoluúčastí uhradí místní komerční pojišťovna. Pojištění se vztahuje jak na veřejná tak i soukromá zdravotnícká zařízení. Pokud musel pojištěný uhradit náklady na ošetření v hotovosti, komerční pojišťovna je v co možná nejkratším termínu proplatí klientovi. Repatriace nemocného případně převoz tělesných ostatků je vždy v cestovním pojištění zahrnut. Cestovní pojištění může krýt další rizika a to odpovědnost, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, přivolání blízké osoby. Pro všechny státy jsou jednotné podmínky. 

V Centru mezistátních úhrad je registrováno několik vážných problematických událostí. Jedním z nich je např. naléhavé přivolání a převoz vrtulníkem letecké záchranné služby. Muž při lyžování v Rakousku upadl a těžce se zranil. Záchranáři ho odvezli helikoptérou do zdravotnického zařízení. Jelikož transport vrtulníkem není v Rakousku hrazen z veřejných prostředků a dotyčný měl s sebou pouze průkaz zdravotní pojišťovny. Dluží sto tisíc korun. 

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  

Zpět

PROČ
POJIŠTĚNÍ
OD NÁS

  • Porovnáme pojištění od více pojišťoven.
  • Vybereme nejvýhodnější pojištění.
  • Máme zkušenosti a umíme poradit s nastavením pojištění.
pojišťovna AllianzČpp pojišťovna pojišťovna KooperativaČSOB pojišťovna pojišťovna Uniqapojišťovna Slavia Hasičská vzájemná pojišťovnapojišťovna Generali pojišťovna Unionpojišťovna Direct

Reference

Co říkají ti, co si již cestovní pojištění uzavřeli.

ČNB

Jsme registrováni u České národní banky jako pojišťovací agent pod číslem 109367PA. Více info zde.